Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak met ons maken of ons een e-mail sturen. Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijskaart van uw huisarts nodig.

Intake

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de therapeut en kijken we wat uw hulpvraag is. We zullen uw levensgeschiedenis bespreken. In het intakegesprek moet duidelijk naar voren komen dat er sprake is van een DSM-stoornis en van een GB-GGZ (een generalistische basis behandeling binnen de GGZ) of S-GGZ (een specialistische behandeling binnen de GGZ) behandeling. Uw huisarts heeft hierin al een belangrijk advies gegeven. Informatie hierover staat bij ‘Financiering en vergoeding’.

Advies

Na de intakefase bespreken wij met u het behandelplan, waarin onder andere de volgende aspecten aan de orde komen:
•  uw hulpvraag;
•  de klachten;
•  de doelen van uw behandeling;
•  een beschrijvende diagnose;
•  de werkwijze;
•  de duur van de behandeling.

Behandeling

Hierna volgt de therapeutische behandeling. Eén van de belangrijkste uitgangspunten die wij in onze praktijk hanteren, is dat ieder mens uniek is en een eigen hulpvraag heeft.
Ieder mens is beïnvloed door zijn eigen verleden, eigen omgeving en heeft een eigen karakter en zwakke en sterke punten. Wij zullen een combinatie van behandelmethoden kiezen die aansluit bij uw hulpvraag en uw unieke karakter.
Soms is het voor de therapie wenselijk dat uw partner één of meer keren meekomt. Dat beslissen we in overleg.

Afsluiting en evaluatie

Aan het eind van de behandeling vindt een afsluitend gesprek en evaluatie plaats.