Financiering en vergoeding

Wij bieden zowel GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ) als S-GGZ (Specialistische GGZ) behandelingen. U heeft voor beide soorten behandeling een verwijzing van uw huisarts nodig. De behandeling wordt dan vergoed door de zorgverzekeraar, maar de verwijsbrief moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen. Er moet op vermeld staan:
•  of u doorverwezen wordt naar de generalistische/basis GGZ of de specialistische GGZ (gB-GGZ of S-GGZ),
•  wat de vermoedelijke DSM-IV diagnose is (bijvoorbeeld depressieve klachten, angststoornis, mogelijke persoonlijkheidsstoornis).
Zonder goede verwijsbrief wordt het traject niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze informatie kunt u meenemen naar uw huisarts, mocht hij/zij niet bekend zijn met deze regels.

Vergoeding behandelingen zorgverzekeraars
Praktijk Van Berkel & Van Wenum is onderdeel van Mentaal Beter, een landelijk netwerk van (GZ)-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Het is een aanbieder van ambulante, curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz), werkzaam in zowel de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Voor verdere informatie zie www.mentaalbeter.nl

Factuur, prijzen en specificaties
Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een verplicht of vrijwillig eigen risico, dan kan de zorgverzekeraar u hiervoor een factuur sturen.
Mentaal Beter heeft prijsafspraken gemaakt met verschillende zorgverzekeraars. De maximale prijs van onze behandelingen zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld.
Voor vragen over de tarieven of uw factuur kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor verdere informatie zie www.mentaalbeter.nl.
Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar u daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Basisverzekering
De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter c.q. praktijk Van Berkel & Van Wenum valt in het basispakket waar u verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter c.q. Praktijk Van Berkel & Van Wenum, brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar.
Meer weten met welke zorgverzekeraars onze praktijk, middels Mentaal Beter contractafspraken heeft? Kijk dan op de website van Mentaalbeter. 

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2018 bedraagt € 385,-. per jaar per verzekerde. Indien u een behandeling bij Mentaal Beter c.q. Praktijk Van Berkel & Van Wenum, krijgt, kan uw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen.

Vrijwillig eigen risico
U kunt bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,-, waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag dat u nog heeft openstaan.

No-show, een afspraak afzeggen
U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen, een voicemail-bericht achterlaten of een email sturen naar uw behandelaar vanberkel@vanberkelenvanwenum.nl of vanwenum@vanberkelenvanwenum.nl. Als de afspraak minder dan 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een "no-show", brengen wij u € 65,- in rekening.

Familie, vrienden en betrokkenen
Wij betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Zelf betalen
U kunt ook besluiten om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. In dat geval heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig en krijgt u een factuur van ons.
Ook vallen sommige behandelingen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt dan denken aan aanpassingsstoornissen. Deze werden vroeger wel vergoed maar vanwege bezuinigingen in de GGZ, niet meer. Vanuit het kabinet is besloten dat dit geen (zorg)behandelingen betreft, maar coaching.

In sommige gevallen zijn deze coachings-/cousellingskosten aftrekbaar via uw belastingaangifte. Informeer hiervoor bij uw belastingconsulent.
De kosten voor een individuele sessie bedragen:
•  Voor een sessie van drie kwartier: € 85,- (dit is inclusief btw , voorbereiding en interne verslaglegging achteraf).
•  Voor een sessie van een uur: € 95,- (dit is inclusief btw , voorbereiding en interne verslaglegging achteraf).