Volwassenen

We vormen een kleinschalige praktijk, waar bewust voor is gekozen. Wij vinden een persoonlijke benadering erg belangrijk. Onze zorg is individueel en passend. Het betekent ook dat u van het eerste gesprek tot en met het eindgesprek met dezelfde behandelaar te maken heeft. Voor u en voor ons een prettige werkwijze.
Deze kleinschaligheid houdt ook in dat wij geen 24-uurs bereikbaarheid hebben. Als u dat wel nodig heeft, zullen wij u doorverwijzen.
Om onze therapeutische behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar moet er sprake zijn van een stoornis zoals omschreven in de DSM V. Denk aan een depressieve stoornis of een angststoornis. Er zijn ook behandelingen die niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (ZvW) vallen. Deze werden vroeger wel vergoed maar vanwege bezuinigingen in de GGZ, niet meer. Toch kunt u hier behoorlijk onder lijden, en er hulp bij nodig hebben. Wij bieden die hulp en hebben er jarenlange ervaring mee. Bij aanmelding zullen we beoordelen of de zorg door de zorgverzekering vergoed zal kunnen worden of niet. Als dat niet het geval is, zult u het zelf moet bekostigen.
Wij kiezen voor een interactieve aanpak. Dit houdt in, dat we letterlijk samen werken. Ervaring heeft ons geleerd, dat we hierdoor sneller resultaat kunnen boeken. Als cliënt en als therapeut mogen we wat van elkaar verwachten.
Als we na de intakegesprekken besloten hebben te gaan samenwerken, werken we samen aan een of meerdere doelen.

En wat is dat doel ?
Het oplossen van uw problemen, het wegnemen of verlichten van uw klachten of het er mee leren omgaan, zodat u de kwaliteit van uw leven hervindt en uiteindelijk weer beter functioneert.
Wij delen onze kennis met u, zodat u weer zelf in staat bent om uw gedachten te ordenen, om uw gevoelens en stemmingen te waarderen, om realistische doelen te stellen en om te relativeren en geruster te leven.