Preventief in partnerrelatietherapie?

Partnerrelatietherapie kan ook preventief werken. Heel wat afspraken worden zowel bewust als onbewust gemaakt. Hoe ga je op een dieper niveau met elkaar om? Hoe los je conflicten op? Hoe krijg je inzicht in al die processen?

Hierover praten kan voor relatieverdieping zorgen en heel veel leed besparen. Jullie kunnen relatieproblemen ook zien als een unieke kans om eens extra diep op je relatie en op jullie zelf in te gaan.
Dieper ingaan op deze kwetsbare punten kan enorm belangrijk zijn voor ieders individuele groei, ook als je tenslotte beslist om niet bij elkaar te blijven. Welke kwetsbaarheden zitten er achter die heftige reacties die jullie in je ruzie hebben? Welke pijn moet je jezelf toe-eigenen in plaats van de schuld bij je partner te leggen?