Marjolein van Wenum

Marjolein van Wenum MSc. heeft als vooropleiding onder ander de universitaire opleiding tot orthopedagoog en de postuniversitaire opleiding tot systeemtherapeut doorlopen. Zij is gecertificeerd relatietherapeute en opgeleid tot EFT-therapeute.
Zij biedt psychologische behandeling en begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar. Zij werkt individueel, maar is er een groot voorstander van dat ook eens de partner, een familielid of  vriend(in) meekomt naar een sessie. Een mens kan immers nooit alleen veranderen, de omgeving is daarop van invloed. Haar systeemtherapeutisch  referentiekader heeft een grote invloed op dit denken.
Marjolein is ook opgeleid als orthopedagoog. Bij aanvang van haar universitaire studie heeft zij vooral kennis opgedaan over de ontwikkeling van kinderen. Dit is binnen haar therapieën met volwassenen van grote waarde; als we binnen de behandeling samen naar iemands ontwikkeling kijken, krijgen we inzicht in oude en vaak automatische gedragspatronen. Die kunnen nu, in de volwassenheid, niet meer voldoen en zelfs tot bijvoorbeeld depressies, angsten en andere klachten leiden.
Een speciale groep die zij hier graag wil noemen zijn studenten. Zij begeleidt al jaren studenten die zijn vastgelopen in hun studie of andere klachten hebben.