Afspraak maken

Je kunt telefonisch een afspraak met ons maken of ons een e-mail sturen. Om je behandeling vergoed te krijgen, heb je een verwijskaart van je huisarts nodig en moet er sprake zijn van een klacht uit de DSM V. Je kunt dit altijd bij aanmelding bespreken, mocht je twijfelen.

Intake

Tijdens het intakegesprek maak je kennis met de therapeut en kijken we onder andere wat je hulpvraag is. We zullen, als dat nodig is, je levensgeschiedenis tot nu toe bespreken en welke klachten je hebt. In het intakegesprek moet duidelijk naar voren komen of het een Gb-GGZ (Generalistische Basis behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg) of een S-GGZ ( Specialistische behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg) behandeling gaat worden. Jouw huisarts heeft hier in zijn/haar verwijsbrief al een belangrijk advies in gegeven. Verdere informatie hierover vind je onder financiering en vergoedingen.

Na je intake bespreken wij met jou ons voorstel tot behandeling. Je krijgt een schriftelijk behandelplan, waarin zijn opgenomen:
•  jouw hulpvraag;
•  de doelen van je behandeling;
•  onze beschrijvende- en classificerende diagnose;
•  de inhoud van de behandeling;
•  de duur van de behandeling.

Behandeling

Hierna volgt de therapeutische behandeling. Een van de belangrijkste uitgangspunten die wij in onze praktijk hanteren, is dat ieder mens uniek is en een eigen hulpvraag heeft. Ieder mens is beïnvloed door zijn eigen verleden, eigen omgeving en heeft een eigen karakter en zwakke en sterke punten. Wij zullen een combinatie van behandelmethoden kiezen die aansluit bij jouw hulpvraag en jouw unieke karakter.
Tijdens de behandeling wordt een inzet van je gevraagd. Zo kunnen we bespreken dat je bijvoorbeeld moeilijke situaties gaat oefenen, dat je toch dat ingewikkelde gesprek aan zult gaan of dat je toch activiteiten onderneemt, ook al voel je je nog zo somber.
Soms is het voor de therapie wenselijk dat je een van je ouders of beiden, of je partner, een of meer keren meekomen. Dat bepalen we in overleg.

Afsluiting en evaluatie

Aan het eind van de behandeling vindt een afsluitend gesprek en evaluatie plaats.