Coaching

Wij bieden in onze praktijk coaching trajecten. Mensen kiezen hiervoor, omdat zij graag met een onafhankelijke, universitair geschoolde, deskundige over een onderwerp willen praten. U heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. Deze trajecten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij beschikken over ruime ervaring en scholing om deze trajecten aan te kunnen bieden. Wij zijn beiden academisch gevormd en wij begeleiden al jaren mensen op hun pad naar inzicht en verdieping op hun vragen. Deze vragen zijn heel divers. Wij werken vanuit een breed spectrum aan kennis en ervaring, niet binnen één bepaalde benadering. Verschillende methoden en technieken worden gepraktiseerd in relatie tot uw hulpvraag.
Onze kernwoorden zijn veerkracht, acceptatie, vertrouwen, niet oordelen, geduld, frisse blik, vriendelijkheid, gastvrijheid, verbinding, keuzes maken, verantwoordelijkheid en waarde georiënteerd.

Uit onze ervaring als coach merken wij dat veel mensen zich aanmelden met een onderliggende behoefte aan rust en overzicht/controle. Te lang en te vaak zijn ze doorgegaan en lopen uiteindelijk vast. Dat is het moment dat mensen bij ons een coaching traject gaan volgen. Men wil patronen doorbreken, reflecteren, verhelderen, stilstaan, zingeving (her)vinden, van gedachten wisselen met een onafhankelijke derde. Onze coaching trajecten willen een bijdrage leveren aan het verhelderen van belangrijke patronen en conditioneringen. Men leert nieuwe mogelijkheden zien, negatieve ervaringen te verwerken, betere relaties aan te gaan, de gezondheid te verbeteren en met ontwikkelt nieuwe vaardigheden.

Specialisaties

Coaching voor vragen en dilemma's rond het vinden van betekenis en doel in het leven
Coaching voor herstel van persoonlijk evenwicht in werk en privéleven
º  Met het gezin omgaan met ziekte van een van de gezinsleden. De ziekte heeft invloed op ieder lid van het gezin maar ook op het gezin. Hoe gaan we hiermee om en hoe komen we zo goed mogelijk deze periode in ons leven door?
º  Hoe gaan we als gezin met elkaar om na de dood van een geliefd gezinslid?
Coaching bij vragen en dilemma's rond levensfases
Omgaan met een nieuwe levensfase, zoals:
º  Het moederschap in combinatie met werken.
º  Het ouderlijk huis uit, op kamers wonen en zoeken naar autonomie en identiteit.
º  Leeg nest en overgang naar een volgende levensfase.
º  Leven zonder werk.
º  Ouder worden.
º  Eventueel veranderen van carrière.
Reflectie op levensgeschiedenis.
Coaching in het omgaan met tegenslagen
º  Verlies van geliefden, werk, zekerheid, gezondheid ....
º  Omgaan met vastgelopen studie/werk, een nieuw toekomstperspectief ontbreekt.
Systeem georiënteerde coaching
º  Patronen en coping stijlen die in het gezin van herkomst ‘aangeleerd’ zijn, in het heden niet voortzetten maar veranderen. Het herkennen en erkennen van de patronen is een eerste belangrijke stap.
º  Coaching ten aanzien van de omgang met familie; met ouders, broer, zus, dochter, zoon ....
º  Coaching ten aanzien van omgang met collega‘s, vrienden, ....
º  Kindertijd en jeugd een plek geven.
De training wordt op vrijdag gegeven van 09.00 uur tot 10.30 uur. De groepsgrootte is maximaal 7 personen. Het gaat om 5 ochtenden en 4 weken later een terugkomochtend.
Mindful coaching nieuw!!
Na 15 jaar mindfulnesstrainingen in groepen te hebben gegeven, biedt Ton van Berkel nu ook individuele mindful coaching. In een traject van 5 sessies krijgt u een algemene kennis over mindfulness, oefeningen en meditaties. Daarna gaan we in op uw specifieke werk/privé situatie en hoe u mindfulness hierin kunt inpassen.
Groepstraining assertiviteit
In deze groepstraining, die door Marjolein van Wenum wordt gegeven, wordt niet gepraat over ieders diepste gevoelens of jeugd. In deze training staan assertieve vaardigheden centraal en krijg je uitleg, informatie, praktische tips, ondersteuning en aanmoediging om deze vaardigheden aan te leren.
Assertief gedrag is een vorm van sociaal reageren waarbij er voor uit komt wat je zelf voelt, denkt, wilt, niet wilt terwijl je tegelijkertijd de ander uitdrukkelijk in diens waarde laat en de ander ook respecteert in diens behoeften en wensen. De combinatie: ruimte geven en ruimte nemen is essentieel voor assertief gedrag.

Thema's die in de assertiviteitstraining aan bod komen zijn:
º  Leren begrenzen en nee zeggen. Op een manier die respectvol is naar mezelf en naar de ander.
º  Leren kritiek geven en kritiek ontvangen.
º  Leren steun vragen.
º  Omgaan met meningsverschillen en conflicten.